Promesa dla Gminy Jodłowa
21 lipca br. Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha odebrał z rąk Ministra Jerzego Millera i Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz kolejną promesę w wysokości 1 miliona złotych.
Podczas wręczania promes obecni byli również: Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Wicewojewoda Podkarpacki Andrzej Reguła oraz parlamentarzyści w osobach: Krystyna Skowrońska i Renata Butryn - posłowie na Sejm RP. Do podkarpackich samorządów trafiło tym razem 61 865 000 zł na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez ubiegłoroczne powodzie. Pomoc otrzymało 118 samorządów: 19 powiatów, 98 gmin oraz Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Jak powiedział Minister Jerzy Miller „...Wręczając promesy w lutym powiedziałem, że nie są one ostatnimi. Otrzymaliście wówczas 86 mln zł i już wykorzystaliście 1/3 przyznanej kwoty. Pod tym względem jesteście najlepsi w Polsce” . Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz podziękowała Ministrowi za ogromne wsparcie dla Podkarpacia w odbudowie tego, co zniszczyła ubiegłoroczna powódź.

Środki, jakie dziś przekazał szef MSWiA mogą być wykorzystane na remonty i odbudowę: dróg, mostów, kładek, wałów przeciwpowodziowych, remonty kanalizacji burzowej oraz budynków użyteczności publicznej.

Na Podkarpaciu w wyniku powodzi w 2010r. straty w infrastrukturze komunalnej wyniosły prawie 800 mln zł. Do tej pory podkarpackie samorządy otrzymały pomoc z budżetu państwa na kwotę ponad 300 mln zł.
UG Jodłowa