Dni Stanisławowskie - cz.I
W dniach 6 – 8 maja br. w Gminie Jodłowa po raz pierwszy odbyły się Dni Stanisławowskie ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika – patrona parafii. Dzień 6 maja był dniem sympozjum naukowego poświęconego obrazowi „Święty Mikołaj” z 1528r. Patronat naukowy nad sympozjum objął Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonali ksiądz Zenon Tomasiak – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM oraz Robert Mucha – Wójt Gminy Jodłowa . Następnie powitano znamienitych gości, którzy wzięli udział w sympozjum: –Posłowie na Sejm RP: Pani Krystyna Skowrońska , Pani Renata Butryn, Pan Wiesław Rygiel, Pan Jan Warzecha; –Pan Andrzej Reguła Wicewojewoda Podkarpackie; –Pan Zbigniew Jucha Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; –prelegenci sympozjum naukowego pod przewodnictwem ks.profesora dr hab. Bogdana Stanaszka Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; –ks. dr Julian Kapłon, rodak, znawca regionalizmu i historii Jodłowej; –dr Piotr Łopatkiewicz historyk sztuki, pracownik naukowy; –ks. dr Piotr Drewniak Dyrektor Komisji Sztuki Kościelnej diecezjalnego konserwatora zabytków w Tarnowie; –Pani mgr Barbara Czajkowska - Palusińska artystka, konserwator obrazu Św. Mikołaja; –Pan dr Leszek Mikrut pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; –Pani mgr Anna Trzpis reżyser sztuki scenicznej „Peregrynacja dziadowska”; –Pan Andrzej Bogdał dyrygent orkiestr muzyki dawnej i Pani Wiesława Stec opiekun artystów; –księża pracujący w parafii Jodłowa: Mieczysław Składanowski, Piotr Wawrzyniak, Grzegorz Orkisz i diakon Stanisław Janiga; –inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Rzeszowie: Pani Grażyna Pieniądz, Pani Barbara Łyżka, pani Marta Nikiel;] –samorządowcy: Pani Ewa Gołębiowska Burmistrz Miasta Pilzno, Pan Stanisław Rokosz Wójt Gminy Dębica, Pan Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków, Pan Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska , Pan Jan Lazar Zastępca Wójta Gminy Jasło, Pan Ferdynand Bugno radny powiatu dębickiego, Pan Stanisław Kapłon przewodniczący Rady Gminy jodłowa wraz z radnymi; –osoby zaprzyjaźnione z naszą gminą: Pan Andrzej Grygiel przedsiębiorca, właściciel ośrodka wypoczynkowego „Grand” w Chotowej, Pan dr Krzysztof Piątek pracownik naukowy Uniwersytetu jagiellońskiego, Państwo Ewa i Robert Rumin artyści z Nowego Sącza (malarze ikon), Pani Małgorzata Tokarczyk specjalista ds. marketingu promocji , Pan Hubert Lipka artysta konserwator, Pan Józef Kruczek z rodziną ubezpieczyciel z Nowego Sącza, Pan Dariusz Brończyk wraz z małżonką Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowcu; –dyrektorz szkół z terenu gminy jodłowa: Pan Pan Kociołek, Pan Jacek Ćwikła, Pan Franciszek Warzecha, Pan Stanisław Górka, nauczyciele wraz z uczniami; –pracownicy Urzędu Gminy: Pani Renata Błaszczyk Skarbnik Gminy, Pani Maria Trojan inspektor , Pani Dorota Krzyżak podinspektor i Pan Waldemar Sztogrin Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej. Wójt Gminy Jodłowa, który zabrał głos na wstępie powiedział:” Spotykamy się dzisiaj z okazji Dni Stanisławowskich – pierwszej tego typu uroczystości zorganizowanej na terenie naszej Gminy. Jodłowa to malownicza Gmina położona w Paśmie Brzanki i Pogórza Ciężkowickiego. Głównym celem dzisiejszego spotkania jest promocja obrazu Św. Mikołaja z 1528 r. namalowanego przez mistrza Andrzeja z Krosna oraz promocja naszej zabytkowej świątyni z XVII w. Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika. Dni Stanisławowskie będą okazją do zapromowania naszej rodzimej kultury, tradycji gminy , twórczości oraz produktów regionalnych. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do wysłuchania referatów, obejrzenia występów zespołów i chórów, które uświetnią dzisiejszą uroczystość”. Następnie głos zabrał proboszcz tutejszej Parafii ks. Zenon Tomasiak , który powiedział: „W czasie dzisiejszej uroczystości zostanie intronizowany obraz Św. Mikołaja, który był czczony w kościółku również o tej samej nazwie na cmentarzu parafialnym w Jodłowej. Od połowy lat 90-tych obraz ten przebywał w konserwacji technicznej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu prac badawczych i konserwatorskich obraz Św. Mikołaja został oddany do konserwacji artystycznej przywracającej pierwotną świetność i wygląd tego dzieła. Wcześniej obraz Św. Mikołaja przeszedł na naszym terenie różne koleje losu: –początkowo mieścił się w starym zabytkowym kościele, który później uległ spaleniu, czego dowodem są ślady opalenizny na podobraziu tego dzieła, –był świadkiem kradzieży w kościołku cmentarnym, jednak dzięki swojemu złemu stanowi technicznemu został pozostawiony przez grabieżcę a zagarnięciu uległo inne dzieło. Dzisiejsze sympozjum ukaże świetność i piękno dzieła oraz będzie wyrazem wdzięczności dla osób, które przyczyniły się do pozyskania funduszy celem jego renowacji. Pragniemy w dniu dzisiejszym wszystkim Stanisławom , którzy obchodzą i tym którzy będą obchodzić swoje imieniny złożyć najserdeczniejsze życzenia a dedykacją dla nich niech będą dzisiejsze gale koncertowe. Teraz oddając głos przewodniczącemu, ks. profesorowi uważamy dzisiejsze sympozjum naukowe za otwarte”. Kolejnym punktem sympozjum był Koncert Orkiestry Fletowej Vox Bukoviensis, Koncert muzyki dawnej w wykonaniu Trio, dyrygował mgr Andrzej Bogdał. Następnie rozpoczęła się sesja referatowa pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Referenci: 1.ks. dr dr Julian Kapłon, Jodłowa na początku XVI w. – rys historyczny 2.dr Piotr Łopatkiewicz, Andreas pictor - twórca obrazu św. Mikołaja w Jodłowej, kariera artystyczna i działalność malarska w Krośnie w latach 1525-1540 3.ks. dr Piotr Drewniak, Św. Mikołaj, przejawy kultu w parafiach Diecezji Tarnowskiej na podstawie wybranych przedstawień 4.mgr Barbara Czajkowska-Palusińska, Przebieg prac renowacyjnych i zastosowane techniki konserwatorskie przywracające obraz do kultu w parafii Jodłowa Po sesji referatowej dokonano intronizacji obrazu św. Mikołaj z 1528 r.. Intronizacja polegała na zdjęciu woalu z obrazu, którą dokonali : Pan Zbigniew Jucha Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pani mgr Barbara Czajkowska - Palusińska artystka, konserwator obrazu Św. Mikołaja , Pani Marta Nikiel inspektor Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Rzeszowie i Pan Robert Mucha Wójt Gminy Jodłowa – jako przedstawiciele instytucji udzielających dofinansowania na remont zabytkowego obrazu. Św. Mikołaja w naszej parafii przywitały dzieci montażem słownym i włożeniem róży do falkona umieszczonego obok obrazu. Po intronizacji obrazu nastąpiła zapowiedź tematu kolejnego Sympozjum w 2012 r. –dr Leszek Mikrut, O pewnym sowizdrzalskim epizodzie. Początki Jodłowej w historii literatury polskiej (komunikat). –Koło Teatralne Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej pod kierunkiem mgr Anny Trzpis, Zwiastun sztuki scenicznej na motywach staropolskiego utworu dziejącego się w Jodłowej pt. „Peregrynacja dziadowska” (fragmenty) – słowo wstępne do sztuki wygłosiła mgr Anna Trzpis, jako reżyser inscenizacji Kolejnym punktem sympozjum była gala koncertowa: - Koncert Chóru Kameralnego Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu, dyrygent dr Renata Jonakowska- Olszowska - Koncert Chóru Sanktuaryjnego z Jodłowej, dyrygent mgr Waldemar Sztogrin - chór sanktuaryjny wykonał utwory w aranżacji mistrzów późnego średniowiecza oraz „Krzyżu Święty”. Całość sympozjum została zakończona uroczystym hymnem w wykonaniu tegoż chóru Gaude Mater Polonia. Repertuar: 1. Mikołaj Gomółka - Psalm 29, Nieście chwałę mocarze - Psalm 28, Królu niebieski - Psalm 47, Kleszczmy rękoma 2. Wacław z Szamotuł - Powszednia spowiedź - Psalm 1, Błogosławiony człowiek - Modlitwa, gdy dziatki spać idą 3. Jan Sebastian Bach - Chorał 4. Giacomo Antonio Perti - Inter vestibulum 5. Georg Friedrich Handel - Canticorum Jubilo